Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

"Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

"Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ..." là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 131)

Chọn đáp án: A

Ý kiến của bạn