Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chuỗi thức ăn gồm nhiều chuỗi thức ăn loài sinh vật có

Chuỗi thức ăn gồm nhiều chuỗi thức ăn loài sinh vật có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chuỗi thức ăn gồm nhiều


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chuỗi thức ăn gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.

Chọn B

Ý kiến của bạn