Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

CHUYÊN BẾN TRE Ưu thế nổi bật của tạo dòng thuần chủng từ h

CHUYÊN BẾN TRE Ưu thế nổi bật của tạo dòng thuần chủng từ h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

CHUYÊN BẾN TRE

Ưu thế nổi bật của tạo dòng thuần chủng từ hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh thành dòng đơn bội rồi xử lý bằng cônsixin để lưỡng bội hoá là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ưu thế nổi bật của tạo dòng thuần chủng từ hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh thành dòng đơn bội rồi xử lý bằng cônsixin để lưỡng bội hoá là :

Tạo được cây có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen do bắt đầu từ giao tử có bộ NST là n

Từ đó tạo thuận lợi trong việc chọn giống làm giống thuần chủng để tiếp tục nghiên cứu hoặc nhân giống

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn