Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chuyển động của đầu van xe đạp so với trục xe khi xe ch

Chuyển động của đầu van xe đạp so với trục xe khi xe ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chuyển động của đầu van xe đạp so với trục xe khi xe chuyển động thẳng trên đường là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chuyển động của đầu van xe đạp so với trục xe khi xe chuyển động là chuyển động tròn.

Chọn A.

Ý kiến của bạn