Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hò

Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hò

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có các phương trình là x1 = 4cos(10t + π/4) cm; x2 = 3cos(10t + 3π/4) cm. Gia tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn