Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chuyển động nào dưới đây là chuyển động bằng phản lực?    

Chuyển động nào dưới đây là chuyển động bằng phản lực?    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chuyển động nào dưới đây là chuyển động bằng phản lực?

 

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

                Đán án: D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn