Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Chuyển động nào sau đây không phải là dao động cơ học?   

 Chuyển động nào sau đây không phải là dao động cơ học?   

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Chuyển động nào sau đây không phải là dao động cơ học?

  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn