Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Clo không tác dụng được với:

Clo không tác dụng được với:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Clo không tác dụng được với:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Fe + Cl2 (xrightarrow{{{t^o}}}) FeCl3

Cl2 + H2O → HCl + HClO

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn