Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

CLTN làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn nhanh hơ

CLTN làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn nhanh hơ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

CLTN làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội là do


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Do vi khuẩn :

-          Có bộ NST đơn bội ó Đột biến dễ dàng được biểu hiện ra kiểu hình ở trạng thái đơn bội  ó Chọn lọc tự nhiên diễn ra nhanh hơn .

-          Có sự sinh sản nhanh ó Tần số alen đột biến được nhân lên nhanh trong quần thể

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn