Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có 2 giá trị của m thỏa mãn.

Có 2 giá trị của m thỏa mãn.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A. Có 2 giá trị của m thỏa mãn.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn