Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có 3 chất lỏng: benzen , anilin, stiren đựng riêng biệt tron

Có 3 chất lỏng: benzen , anilin, stiren đựng riêng biệt tron

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có 3 chất lỏng: benzen , anilin, stiren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi dùng dung dịch Br2:

- benzen : không hiện tượng

- anilin : tạo kết tủa trắng : C6H5NH2 + 3Br2 -> H2NC6H2Br3 + 3HBr

- stiren : dung dịch brom mất màu da cam : C6H5CH=CH2 + Br2 -> C6H5CHBr-CH2Br

 Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn