Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có 3 đứa trẻ sơ sinh bị nhầm lẫn ở một bệnh viện. Sau khi xe

Có 3 đứa trẻ sơ sinh bị nhầm lẫn ở một bệnh viện. Sau khi xe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có 3 đứa trẻ sơ sinh bị nhầm lẫn ở một bệnh viện. Sau khi xem xét các dữ kiện như sau:

Hãy cho biết tập hợp cặp cha mẹ - con nào dưới đây là đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bố mẹ nhóm máu A-B sinh ra con có nhóm máu AB

Bố mẹ nhóm máu BO sinh ra con nhóm máu B

Bố mẹ nhóm máu A- A sinh ra con nhóm máu O

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn