Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có 3 tế bào thể ba nhiễm của cà độc dược (2n = 24) đang ở kì

Có 3 tế bào thể ba nhiễm của cà độc dược (2n = 24) đang ở kì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có 3 tế bào thể ba nhiễm của cà độc dược (2n = 24) đang ở kì giữa giảm phân I , người ta đếm đươc số nhiễm sắc thể kép là

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ở kì giữa 1 mối tế bào mang 2n NST kép

Một  tế bào ba nhiễm chứa 25 NST

3 tế bào chứa: 25 x 3 = 75 NST 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn