Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2

Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) vào 4 dung dịch trên, rồi thêm tiếp dung dịch NH3 đặc (dư) vào thì sau khi kết thúc các phản ứng số chất kết tủa thu được là 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cu(OH)2 và  Zn(OH)2 tạo phức tan với NH3 ;  Al(OH)3 thì tan trong KOH dư 

Vậy chỉ còn lại mỗi Fe(OH)3

 Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn