Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có 4 kết luận

Có 4 kết luận

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có 4 kết luận

I. Máy quang phổ lăng kính có ba bộ phận chính: ống chuẩn trực; hệ tán sắc; buồng ảnh

II. Các tia sáng đơn sắc giống nhau sau lăng kính của máy quang phổ thì song song với nhau

III. Quang phổ liên tục là dải sáng trắng và phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn

IV. Quang phổ vạch phát xạ phát ra từ đám hơi hay khí có áp suất thấp bị kích thích phát sáng

Số kết luận đúng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn