Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có 4 tế bào đều có kiểu genAB/ab Dd EeGgHh tiến hành giảm ph

Có 4 tế bào đều có kiểu genAB/ab Dd EeGgHh tiến hành giảm ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có 4 tế bào đều có kiểu genAB/ab Dd EeGgHh tiến hành giảm phân xảy ra trao đổi đoạn theo lí thuyết, tối đa có thể tạo ra bao nhiêu loại giao tử


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nếu có đủ số lượng tế bào sinh giao tử, số giao tử tối đa có thể được tạo ra là : 4x2x2x2x2 = 64

1 tế bào sinh giao tử giảm phân có hoán vị gen tạo ra tối đa 4 loại giao tử

=>  4 tế bào sinh giao tử tạo ra tối đa:  4 x 4 = 16 giao tử

Số giao tử tối đa được tạo ra là : 16

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn