Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu ancol thơm, công thức C8H10</

Có bao nhiêu ancol thơm, công thức C8H10</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu ancol thơm, công thức C8H10O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđehit?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các chất thỏa mãn khi nhóm OH gắn vào Cacbon bậc 1

C6H5CH2CH2OH ; o,m,p-CH3-C6H5CH2OH

Có 4 chất thỏa mãn.

 Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn