Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H<

Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các ankin thỏa mãn :

C ≡ C – C – C – C

C – C ≡ C – C – C

C ≡ C – C(CH3) – C

 Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn