Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần sử dụng bền vững tài

Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần sử dụng bền vững tài

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần sử dụng bền vững tài nguyên rừng?

(1)Thay thế dần các rừng nguyên sinh bằng các rừng thứ sinh có năng suất sinh học cao.

(2)Tích cực trồng rừng để cung cấp đủ cùi, gỗ cho phát triển công nghiệp.

(3)Tránh đốt rừng làm nương rẫy.

(4)Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên.

(5)Xây dựng các nhà máy thủy điện tại các rừng đầu nguồn quan trọng.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các biện pháp góp phần sử dụng bền vững tài nguyên rừng là : (2) (3) (4)

Đáp án B

(1) sai, hệ sinh thái rừng nguyên sinh được hình thành trong một quá trình lâu dài trong lịch sử , nếu thay thế rừng nguyên sinh bằng các rừng thứ sinh có năng suất sinh học cao thì dễ gây mất câng bằng hệ sinh thái 

5- sai , xây dựng các nhà máy thủy điện có thể làm mất nơi ở của một số loài sinh vật quan trọng .

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn