Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu chất ứng với CTPT C<sub>4</sub>H<sub>8</sub><st

Có bao nhiêu chất ứng với CTPT C<sub>4</sub>H<sub>8</sub><st

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu chất ứng với CTPT C4H8 mà khi hiđro hóa với xúc tác Ni nung nóng cho sản phẩm là butan?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất thỏa mãn :

+) Anken : CH3-CH=CH-CH3(cis-trans) ; CH2=CH-CH2CH3

+) xicloankan : (CH2)4 ; (CH2CH2CH)-CH3

=>C

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn