Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có bao nhiêu đặc điểm  sau đây chỉ có ở các yếu tố ngẫu nhiê

Có bao nhiêu đặc điểm  sau đây chỉ có ở các yếu tố ngẫu nhiê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu đặc điểm  sau đây chỉ có ở các yếu tố ngẫu nhiên mà không có ở chọn lọc tự nhiên?

(1) Có thể làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

(2) Có thể làm biến đổi mạnh tần số alen của quần thể.

(3) Có thể tác động liên tục qua nhiều thế hệ.

(4) Có thể làm biến đổi vô hướng tần số alen của quần thể.

(5) Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các đặc điểm (1), (2) có ở cả yếu tố ngẫu nhiên và CLTN.

Đặc điểm (3) chỉ có ở CLTN.

Đặc điểm (4), (5) chỉ có ở yếu tố ngẫu nhiên.

Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn