Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu đồng phân amin ứng với công thức C<sub>4</sub>H

Có bao nhiêu đồng phân amin ứng với công thức C<sub>4</sub>H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu đồng phân amin ứng với công thức C4H11N thỏa mãn điều kiện khi tác dụng với dung dịch HNO2 thu được khí N2: 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn