Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số mđể hàm số y

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số mđể hàm số y

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số (m)để hàm số (y = dfrac{{4x + m}}{{2x + m + 3}}) đồng biến  (left( {0;1} right)).


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn C.

Ý kiến của bạn