Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có bao nhiêu hiện tượng sau đây là biểu hiện của mối quan hệ

Có bao nhiêu hiện tượng sau đây là biểu hiện của mối quan hệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu hiện tượng sau đây là biểu hiện của mối quan hệ cạnh tranh trong quần thể?

(1) Bồ nông xếp thành hàng khi bắt cá.

(2) Số lượng thân mềm tăng làm tăng khả năng lọc nước.

(3) Khi thiếu thức ăn, cá mập mới nở ăn các trứng chưa nở.

(4) Cỏ dại và lúa sống trong cùng một ruộng.

(5) Khi trồng thông ở mật độ cao, một số cây yếu hơn bị chết.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các hiện tượng biểu hiện cạnh tranh trong quần thể là : 3, 5

Đáp án A

1 là hiện tượng hợp tác

2 là sự phát triển của quần thể chưa vượt quá sức chứa của môi trường

4 là cạnh tranh khác loài

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn