Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu hộ gia đình tham gia điều tra 22 20 28 30

Có bao nhiêu hộ gia đình tham gia điều tra 22 20 28 30

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu hộ gia đình tham gia điều tra?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quan sát bảng số liệu.

Giải chi tiết:

Có (20) hộ gia đình tham gia điều tra.

Chọn B.

Ý kiến của bạn