Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu hộ gia đình tiêu thụ với mức điện năng nhỏ

Có bao nhiêu hộ gia đình tiêu thụ với mức điện năng nhỏ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu hộ gia đình tiêu thụ với mức điện năng nhỏ hơn (100) kwh?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quan sát và đếm số giá trị nhỏ hơn (100) trong bảng số liệu.

Giải chi tiết:

Có (12) hộ gia đình tiêu thụ với mức điện năng nhỏ hơn (100) kwh.

Chọn D.

Ý kiến của bạn