Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng l

Có bao nhiêu nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1:

  


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình 2 lớp ngoài cùng là :

3s23p64s1 ; 3s23p63d54s1 ; 3s23p63d104s1

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn