Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu nguyên tố thỏa mãn điều kiện trong mỗi nguyên t

Có bao nhiêu nguyên tố thỏa mãn điều kiện trong mỗi nguyên t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu nguyên tố thỏa mãn điều kiện trong mỗi nguyên tố đó ( ở trạng thái cơ bản) có tổng số e trên phân lớp s là 8?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nguyên tố đó trong cấu hình e có : 1s2 ; 2s2 ; 3s2 ; 4s2

=> các nguyên tố mà nguyên tử có : 4s2 d0  d10  (trừ d4 và d9 vì chuyển thành 4s1)

          => 9 nguyên tố

Và 4s2 p(06) => 6 nguyên tố

=> Tổng có 15

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn