Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về chuỗi và lưới thức ăn

Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về chuỗi và lưới thức ăn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về chuỗi và lưới thức ăn?

(1) Trong cùng một hệ sinh thái, các chuỗi thức ăn có số lượng mắt xích dinh dưỡng giống nhau.

(2) Trong cùng một lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng cấp 1 luôn có tổng sinh khối lớn nhất.

(3) Trong một chuỗi thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng có thể có nhiều loài khác nhau.

(4) Lưới thức ăn là một bậc cấu trúc đặc trưng, nó có tính ổn định và không thay đổi trước các tác động của môi trường.

(5) Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau.

(6) Hệ sinh thái càng có nhiều chuỗi thức ăn càng ổn định.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng về chuỗi và lưới thức ăn là : (6)

Đáp án C

1 sai, các chuỗi thức ăn không nhất thiết có số lượng mắt xích giống nhau

2 sai, điều này còn tùy thuộc vào môi trường đang xét. Ví dụ môi trường nước thì là chuỗi thức ăn có thực vật nổi và sinh vật phù du  thì sinh vật phù du có kích thước lớn nhất

3- Sai trong một chuỗi thức ăn ở 1 bậc dinh dưỡng  chỉ có 1 loài

4 sai, lưới thức ăn có thể thay đổi trước tác động của môi trường

5 sai,  trong một chuỗi thức ăn mỗi loài thuộc 1 bậc dinh dưỡng nhất định, ít có sự xáo trộn về bậc dinh dưỡng, trong một lưới thức ăn thì một loài có thể có nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn