Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng khi nói về công n

Có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng khi nói về công n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng khi nói về công nghệ tế bào ?

I. Phương pháp nuôi cấy mô tế bào dựa trên cơ sở tế bào học là quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

II. Quy trình của phương pháp lai tế bào xôma: Loại bỏ thành tế bào thực vật tạo tế bào trần → Dung hợp thành tế bào lai → Tái sinh thành cây lai khác loài.

III. Cây lưỡng bội tạo ra bằng cách nuôi cấy hạt phấn kết hợp gây lưỡng bội hóa sẽ có kiểu gen đồng hợp tử về đa số các gen.

IV. Phương pháp cấy truyền phôi có thể tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen đồng hợp tử giống nhau.

V. Bằng công nghệ nhân bản vô tính có thể nhân bản bất kì loài động vật nào nếu có được tế bào hoàn chỉnh của nó.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

I sai, phương pháp nuôi cấy mô tế bào dựa trên cơ sở tế bào học là quá trình nguyên phân.

II đúng.

III sai, nuôi cấy hạt phấn rồi đa bội hóa sẽ thu được kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

IV sai, phương pháp cấy truyền phôi có thể tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen giống nhau và giống phôi ban đầu.

V sai, nhân bản vô tính cần tới tế bào cho nhân, tế bào cho trứng và cá thể mang thai.

Đáp án đúng là A.

Ý kiến của bạn