Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu phát biểu không đúng về hoán vị gen ? (1) Cơ s

Có bao nhiêu phát biểu không đúng về hoán vị gen ? (1) Cơ s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu phát biểu không đúng về hoán vị gen ?

(1) Cơ sở tế bào học của quy luật hoán vị gen là hiện tượng trao đổi chéo giữa các cromatit của cặp NST tương đồng

(2) Trên cùng một NST, các gen nằm càng cách xa nhau thì đột biến gen càng bé và ngược lại

(3) Do xu hướng chủ yếu của các gen trên cùng 1 NST là liên kết nên trong giảm phân tần số hoán vị gen không vượt quá 50%

(4) Hoán vị gen làm xuất hiện các tổ hợp gen mới do sự đổi chỗ các gen alen nằm trên các NST khác nhau của cặp tương đồng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu không đúng về hoán vị gen là : (2)

2 sai vì các gen nằm trên cùng 1 NST, vị trí tương đối giữa chúng không ảnh hưởng đến tần số hoán vị gen.

Chỉ có gen nằm trên đoạn cuộn xoắn nhiều của NST thì thường ít bị đột biến hơn

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn