Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu phương án dưới đây là đúng khi nói về hoán vị g

Có bao nhiêu phương án dưới đây là đúng khi nói về hoán vị g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu phương án dưới đây là đúng khi nói về hoán vị gen ?

­1- Tần số hoán vị có thể bằng 50%.

2-  Để xác định tần số hoán vị gen người ta chỉ có thể dùng phép lai phân tích.

3-  Tỉ lệ giao tử mang gen hoán vị luôn lớn hơn hoặc bằng 25%.

4- Tần số hoán vị bằng tổng tỉ lệ các giao tử mạng gen hoán vị.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các phương án đúng là : 1, 4

Đáp án B

2 sai. Để xác định tần số hoán vị gen, nên dùng phép lai phân tích để tính toán dễ dàng và kết quả cho ít bị sai sót hơn. Còn vẫn có thể tính được bằng các phép lai khác nếu biết được kiểu gen của cây đem lai

3 sai, giao tử mang gen hoán vị luôn có tỉ lệ nhỏ hơn 25%

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn