Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình z^2 + 2mz + 3m

Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình z^2 + 2mz + 3m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu số nguyên (m) để phương trình ({z^2} + 2mz + 3m + 4 = 0) có hai nghiệm không là số thực?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn B.

Ý kiến của bạn