Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có các dd riêng biệt sau: NaCl, AgNO3, Pb(NO

Có các dd riêng biệt sau: NaCl, AgNO3, Pb(NO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các dd riêng biệt sau: NaCl, AgNO3, Pb(NO3)2, NH4NO3, ZnCl2, CaCl2, CuSO4, FeCl2, FeCl3, AlCl3. Cho dd  Na2S vào các dd trên, số trường hợp sinh ra kết tủa là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

AgNO3 ; Pb(NO3)2 ; ZnCl2 ; CuSO4 ; FeCl2 ; FeCl3 ; AlCl3

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn