Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có các dung dịch mất nhãn sau : axit axetic , glixerol , eta

Có các dung dịch mất nhãn sau : axit axetic , glixerol , eta

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các dung dịch mất nhãn sau : axit axetic , glixerol , etanol , glucozo. Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch này là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án : D

_ Quì tím => axit axetic

_ AgNO3/NH3 => Glucozo

_ Cu(OH)2 => Glyxerol

_ Còn lại là etanol

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn