Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có các dung dịch riêng biệt không dán nhãn : NH4C

Có các dung dịch riêng biệt không dán nhãn : NH4C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các dung dịch riêng biệt không dán nhãn : NH4Cl , AlCl3, FeCl3, Na2SO4, (NH4)2SO4, NaCl. Thuốc thử cần thiết để nhận biết tất cả các dung dịch trên là dung dịch


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dùng Ba(OH)2 thì :

+) NH4Cl : khí mùi khai

+) AlCl3 : Kết tủa keo sau đó tan

+) FeCl3 : Kết tủa nâu đỏ

+) Na2SO4 : kết tủa trắng

+) (NH4)2SO4 : kết tủa trắng + khí mùi khai

+) NaCl : không có hiện tượng gì

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn