Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có các hóa chất: K2Cr2O7, H

Có các hóa chất: K2Cr2O7, H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các hóa chất: K2Cr2O7, HCl, KMnO4, MnO2, NaCl, HClO, H2SO4, KClO3. Những hóa chất được sử dụng để điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn