Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có các loại môi trường phổ biến là:

Có các loại môi trường phổ biến là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các loại môi trường phổ biến là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các loại môi trường phổ biến là

Môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường sinh vật.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn