Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có các nhận định sau : (1) Lipit và chất béo (2) Lipit gồm

Có các nhận định sau : (1) Lipit và chất béo (2) Lipit gồm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các nhận định sau :

(1) Lipit và chất béo

(2) Lipit gồm chất béo, sáp, steroid…

(3) chất béo là các chất lỏng

(4) Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường

(5) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch

(6) Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động thực vật

Số nhận định đúng là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) Sai.

(3) Sai. Chất béo cũng có thể ở dạng rắn

(5) Sai. là phản ứng 1 chiều

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn