Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có các nhận xét sau về kim loại (1) Các kim loại kiềm đều c

Có các nhận xét sau về kim loại (1) Các kim loại kiềm đều c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các nhận xét sau về kim loại

(1) Các kim loại kiềm đều có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối

(2) Tính chất vật lí chung của kim loại là do các electron tự do gây ra

(3) Al là kim loại lưỡng tính vì vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl

(4) Các kim loại Na, Cr và Al đều có thể tan tốt trong dung dịch NaOH ở điều kiện thường

(5) Trong thực tế người ta sản xuất Al trong lò cao  

(6) Sắt là nguyên tố hàm lượng cao nhất trong tất cả các kim loại có trong vỏ trái đất.

Số nhận xét đúng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(3) Sai vì Al không phải lưỡng tính

(4) Sai vì Cr không tan trong NaOH

(5) Sai vì sản xuất Al trong thùng điện phân

(6) Sai vi  Al mới là nguyên tố kim loại có hàm lượng cao nhất trong vỏ trái đất

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn