Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có các phát biểu sau đây về mức phản ứng: (1). Mức phản ứng

Có các phát biểu sau đây về mức phản ứng: (1). Mức phản ứng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các phát biểu sau đây về mức phản ứng:

(1). Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với điều kiện môi trường.

(2). Mức phản ứng là kết quả sự tự điều chỉnh của kiểu hình trong giới hạn tương ứng với môi trường.

(3). Tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng, tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp.

(4). Mức phản ứng do môi trường quy định, không di truyền.

Phương án trả lời đúng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn