Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có các phát biểu sau về mã di truyền:      (1). Với bốn loạ

Có các phát biểu sau về mã di truyền:      (1). Với bốn loạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các phát biểu sau về mã di truyền:

     (1). Với bốn loại nuclêotit có thể tạo ra tối đa 64 cođon mã hóa các axit amin.

     (2). Mỗi cođon chỉ mã hóa cho một loại axit amin gọi là tính đặc hiệu của mã di truyền.

     (3). Với ba loại nuclêotit  A, U, G có thể tạo ra tối đa 27 cođon mã hóa các axit amin.

     (4). Anticođon của axit amin mêtiônin là 5’AUG3’.

  Phương án trả lời đúng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1- Sai , bốn loại nuclêotit có thể tạo ra tối đa 61 cođon mã hóa các axit amin và 3 codon không mã hóa aa

2- Đúng

3- Sai chỉ tạo ra 24 bộ ba mã hóa aa và 3 bộ ba kết thúc không mã hóa aa

4-Sai , 5’AUG3 là bộ  ba mã hóa

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn