Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có các phát biểu sau về quá trình hình thành loài mới: (1).

Có các phát biểu sau về quá trình hình thành loài mới: (1).

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các phát biểu sau về quá trình hình thành loài mới:

(1). Quá trình hình thành loài mới chỉ diễn ra trong cùng khu vực địa lí.

(2). Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái là con đường hình thành loài nhanh nhất.

(3). Hình thành loài mới bằng cách li địa lí có thể có sự tham gia của các yếu tố ngẫu nhiên.

(4). Hình thành loài mới bằng cơ chế lai xa và đa bội hóa phổ biến ở thực vật.

Phương án trả lời đúng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn