Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có các phát biểu về vai trò của đột biến đối với quá trình t

Có các phát biểu về vai trò của đột biến đối với quá trình t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các phát biểu về vai trò của đột biến đối với quá trình tiến hóa như sau:

(1). Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể góp phần hình thành loài mới.

(2). Đột biến nhiễm sắc thể thường gây chết cho thể đột biến, do đó không có ý nghĩa đối với quá trình tiến hóa.

(3). Đột biến là nhân tố tiến hóa vì làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

(4). Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

Phương án trả lời đúng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1- Đúng , 2 sai , 3 đúng , 4 đúng

Đột biến  NST góp phần biến đổi vật chất di truyền => có ý nghĩa với quá trình tiến hóa và hình thành loài mới

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn