Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có các thí nghiệm sau (a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuS

Có các thí nghiệm sau (a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuS

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các thí nghiệm sau

(a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4;

(b) Sục CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2;

(c) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3;

(d) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch FeCl3

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(a) Cu(OH)2

(d) Fe(OH)3

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn