Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ cấu kinh tế ở các nước Đông Nam Á đang có sự thay đổ

Cơ cấu kinh tế ở các nước Đông Nam Á đang có sự thay đổ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ cấu kinh tế ở các nước Đông Nam Á đang có sự thay đổi theo xu hướng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức về xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các nước Đông Nam Á.

Giải chi tiết:

Cơ cấu kinh tế ở các nước Đông Nam Á đang có sự thay đổi theo xu hướng giảm tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ.

Chọn C 

Ý kiến của bạn