Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có s

Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn