Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ chế chi phối sự di truyền và biểu hiện của một cặp t

Cơ chế chi phối sự di truyền và biểu hiện của một cặp t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ chế chi phối sự di truyền và biểu hiện của một cặp tính trạng tương phản theo Menđen là do


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cơ chế chi phối sự di truyền và biểu hiện của một cặp tính trạng tương phản theo Menđen là do sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh (quy luật phân li).

Chọn C

Ý kiến của bạn