Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có hai ℓò xo giống hệt nhau độ cứng k = 2N/m. Nối hai ℓò xo

Có hai ℓò xo giống hệt nhau độ cứng k = 2N/m. Nối hai ℓò xo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có hai ℓò xo giống hệt nhau độ cứng k = 2N/m. Nối hai ℓò xo song song rồi treo quả nặng 200g vào và cho vật dao động tự do. Chu kỳ dao động của vật ℓà?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn