Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cô Lan phụ trách đội cần chia số trái cây trong đó 80 q

Cô Lan phụ trách đội cần chia số trái cây trong đó 80 q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cô Lan phụ trách đội cần chia số trái cây trong đó 80 quả cam; 36 quả quýt và 104 quả mận vào các đĩa bánh kẹo trung thu sao cho số quả mỗi loại trong các đĩa bằng nhau. Hỏi có thể chia thành nhiều nhất bao nhiêu đĩa? Khi đó mỗi đĩa có bao nhiêu trái mỗi loại?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi số đĩa mà cô Lan có thể chia trái cây là (x) (đĩa), (left( {x in {mathbb{N}^*}} right).)


Chia 80 quả cam, 36 quả quýt và 104 quả mận vào (x)  đĩa


(begin{array}{l} Rightarrow 80,, vdots ,,x,,,36,, vdots ,,x,,,104,, vdots ,,x\ Rightarrow x in UCleft( {80;,,36;,,104} right)end{array})


Lại có: (x) lớn nhất ( Rightarrow x in UCLNleft( {80;,,36;,,104} right))


Từ đó tìm (UCLNleft( {80;,,36;,,104} right)) rồi kết luận.

Giải chi tiết:

Gọi số đĩa mà cô Lan có thể chia trái cây là (x) (đĩa), (left( {x in {mathbb{N}^*}} right).)

Chia 80 quả cam, 36 quả quýt và 104 quả mận vào (x)  đĩa

(begin{array}{l} Rightarrow 80,, vdots ,,x,,,36,, vdots ,,x,,,104,, vdots ,,x\ Rightarrow x in UCleft( {80;,,36;,,104} right)end{array})

Lại có: (x) lớn nhất ( Rightarrow x in UCLNleft( {80;,,36;,,104} right))

Ta có:  (80 = {2^4}.5;,,36 = {2^2}{.3^2}) và (104 = {2^3}.13)

( Rightarrow UCLNleft( {80;,,36;,,104} right) = {2^2} = 4.)

( Rightarrow x = 4.)

Vậy cô Lan có thể chia được nhiều nhất 4 đĩa .

Mỗi đĩa có số quả cam là: (80:4 = 20) quả.

Mỗi đĩa có số quả quýt là: (36:4 = 9) quả.

Mỗi đĩa có số quả mận là: (104:4 = 26) quả.

Ý kiến của bạn